Eko-Okullar Yeşil Bayrak Ödülü

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Bu çerçevede 2 yıldan bu yana çevreci etkinliklerini sürdürmekte olan anaokulumuz da 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle Yeşil Bayrak almaya hak kazanmıştır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Yeşil Bayrak Ödül Töreni 26 Mayıs Cumartesi günü Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Değerli öğrencilerimize katkılarından ve emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.