Kazasker Anaokulu Botanik Bahçe Projesi

Kazasker Anaokulumuzda hazırlık sınıflarımızla başlattığımız Botanik Bahçesi Projesi ile; Öğrencilerimize, Çevre bilincini kazandırmayı ve geliştirmeyi, çeşitli bitkilerin yetiştirilmesini , bitkileri tanımalarını  ve bilgi edinmelerini kolaylaştırmayı,  bitkilerin ekilip yetiştirilmesinde  aktif rol oynamasını, aldıkları sorumlulukları (toprağı temizlemek, sulamak,ürünleri toplamak vb) yerine getirmelerini ve en önemlisi de “yaparak yaşayarak” öğrenmelerine katkıda bulunmayı hedefledik…