Sınıf Geçme Yönetmeliği

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ Puanla değerlendirme MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul...

Kıyafet Yönetmeliği

Okul kıyafeti kurallarına uymak, öğrenci olmanın sorumluluklarının içinde yer almaktadır. Buna göre; kız öğrenciler için geçerli kurallar şunlardır: Dar, yırtık vs. olmamak şartıyla düz...

Rehberlik Birimi

Denizatı Anadolu Lisesi Rehberlik birimi olarak öğrencilerin sorunları öğrenci, aile ve okul üçgeninde bir bütün olarak ele alınır. Çocuklarımızın; zihinsel, duygusal, sosyal-psikolojik, fiziksel olarak tüm...

Almanca Dersi Amacı

Özel Denizatı Anadolu Lisesi olarak Europäische Referenz Rahmen- Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nı uygulamaktayız. Bu doğrultuda öğrencilerimize, insanlar arasındaki ilişkilerin köprüsü olan yabancı dilin...

Almanca Ders Çalışma Stratejileri

Ders Çalışma Stratejileri Özel Denizatı Eğitim Kurumlarında Almanca dersleri öğrenci merkezli ve interaktif bir şekilde yapılmaktadır.  Öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneklerinin ön plana çıktığı; okumaya, araştırmaya...

Matematik Dersi Amacı

Matematiğin hayatı kolaylaştırıcı bir araç ve  bir yaşam felsefesi olduğunu öğrencilerimize anlatmak. Dersimizin ne kadar  gizemli, işe yarar aynı zamanda da eğlenceli ve zevkli bir ders...

Matematik Ders Çalışma Stratejileri

  Matematik dersindeki başarıyı arttırmak için öğrencilerin, okuduğunu anlamak, yorumlamak ve hızlı işlem yapabilmek adına, belli bir okuma alışkanlığı edinmeleri gerektiğini, dersi iyi dinlemesini ve derse aktif...

Biyoloji Dersi Amacı

Öğrencilerimize; -Doğayı anlayarak yaşadığını yorumlayabilme, -Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurarak analitik düşünebilme, -Pozitif ve bilimsel bir görüşe sahip olabilme, -Bilgiyi ezberden uzak, araştırmaya ve sorgulamaya bağlı, teorik...

Biyoloji Ders Çalışma Stratejileri

  Biyoloji, canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Canlılara ait olan doğal olayları pozitif bilim metotlarıyla açıklamaya çalışır. Biyoloji dersi, yaşamsal ve doğal olaylar arasında sebep-sonuç...

Türk Dili ve Edebiyatı Amacı

Denizatı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak, başarının  temelinde etkin okuma, dinleme ve yazma becerilerinin bulunduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda amacımız, öğrencilerimizin kendilerini...

Foto Albüm

Foto Albüm