Özel Denizatı Anadolu Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı (DENMUN 2017)

08-11 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul Ataşehir Silence Convention Center’da gerçekleşti. “The Future Comes One Day at a Time” (Gelecek her gün biraz daha yaklaşıyor) teması altında yapılan konferans Anadolu Yakası’nın en büyük kongre otelinde misafirlerini ağırladı.

 

20 okul ve yaklaşık 300 delegenin katılımı ile geçen konferansımızın 3. Yılında özel ve genel olarak 6 komite yer aldı. Aşağıda isimleri yazılı olan komitelerde katılımcı olan tüm delegeler dünya sorunlarına çözüm ürettiler.

KOMİTELER:

GT1: Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik komitesi

GT3: Sosyal İnsani ve Kültürel Komite

GT4: Özel, Siyasi ve Bağımsız Komite

ÖK1: Güvenlik Konseyi

ÖK2: Gelecekçi Komite

ÖK3: Yorktown Savaşı

 

MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Model Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletlerin uluslararası yaşanan problemlere yönelik çalışmalarını simüle ederek, öğrencilere sorunlara ilişkin bilinç kazandırmayı hedefliyor.

Model Birleşmiş Milletler konferansları, günümüzde uluslararası düzeyde büyük çoğunluğu İngilizce olmak üzere Fransızca, İspanyolca ve Almanca olarak da yürütülmektedir.

Organizasyon, temel olarak, farklı sosyoekonomik durumlardan, kültürlerden, etnik kökenlerden, öğrenim durumlarından gelen katılımcılara birlikte çalışma ve birbirlerinin fikirlerine saygı duyarak fikir alışverişi yapma yetilerini kazandırmayı hedeflemektedir.

Denizatı Model Birleşmiş Milletler (DENMUN) Konferansı’nın amacı katılımcılarını dünya konuları hakkında bilgilendirmek, öğrenilenleri konferansın dört günlük sürecindeki komite çalışmalarında işleve dökmektir. Katılımcıların toplum önünde rahat konuşabilme becerisi edindiği konferans, ikili ve gruplarla kurulan iletişimle bireylerdeki ikna kabiliyetini güçlendirirken bilgiyi kullanabilmeyi öğretiyor.

Özel Denizatı Anadolu Lisesi olarak 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde Türkiye’nin ve Dünya’nın seçkin isimlerini rehberlik ve danışmanlık amacıyla misafir ederek ülkemiz gençliğine uluslararası bir platformda dünya sorunlarına çözümler getirebilmeleri, birbirlerinin fikirlerini sabır ve saygı ile dinlemelerini ve ikna kabiliyetlerini kullanarak hedef dil İngilizceyi kullandırmayı amaçlıyoruz.

Konferans ile ilgili tüm detaylar için www.denmun.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.